ایران سراى من است

ایران سرزمینى با گویش ها،پوشش ها و مذاهب گوناگون با قدمتی چند هزار ساله که مهد تمدن بشری است این ظرفیت خدا دادی موجب شده است که همگرایی همه اقشار و اقوام روزبه روز مهمتر باشد منابع طبیعی و جغرافیای خاص ایران موجب گردیده این سرزمین متمایز و دارای جایگاه ویژه ای در جهان باشد.

دل ایران

ایران سرزمینى با گویش ها،پوشش ها و مذاهب گوناگون با قدمتی چند هزار ساله که مهد تمدن بشری است این ظرفیت خدا دادی موجب شده است که همگرایی همه اقشار و اقوام روزبه روز مهمتر باشد منابع طبیعی و جغرافیای خاص ایران موجب گردیده این سرزمین متمایز و دارای جایگاه ویژه ای در جهان باشد.

لذا قدرت های استعماری و استکباری، طی قرون متمادی در تلاش جهت اسطلا بر این سرمین و مردمان ساکن در آن باشند و موجبات سختی و فشارهای سیاسی اقتصادی و حتی نظامی را برای این ملت ایجاد نموده اند.

تجربیات و ذهن ملی تاریخی باعث تحکیم ساختار فرهنگی و تمدنی این مردمان شده و این امر سبب گشته در بسیاری از دسیسه ها مردم ایران پیروز منازعات و نیرنگ دشمنان باشند که در ادبیات سیاسی از آن به بصیرت و آگاهی ملی تعبیر می شود.

در این اثنا آثار فاخر هنری و فرهنگی می تواند مقوم هویت ملی و همگرایی ملت ایران باشد به همین علت توجه به محتوا با رویکرد فرهنگی و تحکیم میراث تمدنی یکی از ضروریات در عرصه اجتماعی رخ می نمایاند.

آشنایی تک تک افراد جامعه ایران با میراث گذشتگان و تاکید بر جنبه های مشترک ملی می تواند ضامن پایداری و رشد اقتصادی و سیاسی و قوام ساختار حاکمیتی باشد.

با نگاهی اجمالی به چند دهه اخیر به خوبی رویکردهای تهاجمی دشمنان ایران در برهم زدن نظم و انسجام ملی هویدا است و می طلبد در این حوزه فعالیت منسجم تر و هدف گذاری دقیق تری انجام پذیرد.

تقویت هویت ملی موجب ثبات اجتماعی و سیاسی خواهد بود و این روند باعث رشد اقتصاد و کاهش خطرپذیری سرمایه گذاری خواهد بود و ما نیز در پی افزایش رونق اقتصاد و رفع معضلات ناشی از آن هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *