ماه: ژوئن 2019

غذاهای سنتی سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان چون دامپروری در آنجا به شکل گسترده‌ای رایج است به همین دلیل مصرف غذاهای گوشتی در این استان بیشتر است. همچنین خرما یکی دیگر از مواد مورد مصرف در تغذیه روزانه است